اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

نمایش 21 نتیجه
از 1
 
الهام اسدي مهماندوستي

الهام اسدي مهماندوستي 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
محمدرضا آصف

محمدرضا آصف 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
صدرالدين اميني

صدرالدين اميني 

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
مهدي تلخاب لو

مهدي تلخاب لو 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
جهانبخش دانشيان

جهانبخش دانشيان 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
مرتضي دلاوري كوشان

مرتضي دلاوري كوشان 

استادیار
شماره تماس: 88309293-021 و 34511000-026
اتاق: گروه زمین شناسی
پست الکترونیکی: 
مريم ده بزرگي

مريم ده بزرگي 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
اصغر دولتي

اصغر دولتي 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
محسن رضـائي

محسن رضـائي 

دانشیار
شماره تماس: (2307:داخلی/026-34511000)(3316:داخلی/021-88329220-3)
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
خليل رضايي

خليل رضايي 

استادیار
شماره تماس: 34442116
اتاق: 129
پست الکترونیکی: 
change-logo

زهرا سید مهدی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
عطا شاكري

عطا شاكري 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
لطيف صـمدي

لطيف صـمدي 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
اميرعلي طباخ شعباني

اميرعلي طباخ شعباني 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
سيدمحمـود فاطمـي عقدا

سيدمحمـود فاطمـي عقدا 

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
مجید قاسمی سیانی

مجید قاسمی سیانی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
شهريار محمودي

شهريار محمودي 

استادیار
شماره تماس: 026-34511000
اتاق: دانشکده علوم شماره123
پست الکترونیکی: 
حسين مصدق

حسين مصدق 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
بهزاد مهرابي

بهزاد مهرابي 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
محمد نخعي

محمد نخعي 

دانشیار
شماره تماس: 09126203382
اتاق: 121
پست الکترونیکی: 
سيدحسين هاشـمي شيخ آبادي

سيدحسين هاشـمي شيخ آبادي 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
نمایش 21 نتیجه
از 1