معاونت آموزشی معاونت آموزشی

 

معاونت آموزشی در دانشگاه بخش از ساختار اداری دانشگاه است که اجرای قوانین آموزشی از جمله ثبت نام دانشجویان، برنامه ریزی درس و رعایت نحوه صحیح اجرای برنامه های آموزشی وزارت علوم و دانشگاه، نحوه تشکیل کلاس ها، اجرای ارزشیابی درسی شامل امتحانات و ثبت نمرات دانشجویان را در کلیه مقاطع تحصیلی بر عهده دارد. معاونت آموزشی همچنین وظیفه صدور مدارک تحصیلی شامل مدارک فارغ التحصیلی یا اشتغال به تحصیل و وضعیت تحصیلی شامل رتبه دانشجو و غیره را انجام می‌دهد. دانشکده علوم زمین با سه گروه آموزشی و رشته‌های متنوع دارای حجم زیادی از قوانین و موارد آموزشی است. کلیه دانشجویان می‌توانند جهت انجام امور و درخواست‌های خود به کارشناس آموزش یا معاونت آموزشی مراجعه فرمایند. برای اطلاع از قوانین آموزشی در ارتباط با دانشجویان لازم است هر دانشجو کتابچه قوانین آموزشی را از کتابخانه و یا معاونت دانشجوئی تهیه و مطالعه کند.

 

 

معاونت آموزشي: دكتر شهريار محمودي 
تلفن تماس در پردیس تهران:021-88309293
تلفن تماس در پردیس کرج:شماره دانشگاه 4579600 داخلی 2575

 
Email: shahryar.mahmoudi@gmail.com