مدیر گروه زمین شناسی مدیر گروه زمین شناسی

گروه زمینشناسی دانشکده علوم زمین دانشگاه خوارزمی، در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری اقدام به پذیرش دانشجو می‌کند. گرایش‌های کارشناسی ارشد این گروه شامل رشتههای تکتونیک، چینهنگاری و دیرینهشناسی، رسوبشناسی و سنگشناسی رسوبی، و زمینشناسی نفت می‌باشد. همچنین این گروه در  گرایش چینهنگاری و دیرینهشناسی در مقطع دکتری دانشجو جذب می‌کند.

 

 

مدیر گروه: دکتر حسین مصدق
تلفن تماس مستقیم در پردیس تهران  021-88309293
تلفن تماس در پردیس کرج : شماره مستقیم 34579600-026   داخلی : 2337
آدرس ایمیل : Mosaddegh@khu.ac.ir