ورود به پنل کاربری
سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷ ( OLD SITE )
دانشکده علوم زمین

عناوین پایان نامه های کرج

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۴/۱۰/۲۹ | 

نام و نام خانوادگی

عنوان

استاد راهنما

گروه و گرایش

ارشد/دکتری

ماه دفاع

سال دفاع

اکرم راهبر

تخمین پارامترهای هیدرولیکی آبخوانهای محبوس با تلفیق روشهای کوپر-ژاکوب و رگرسیون خطی فازی اصلاح شده

دکتر محمد نخعی

آبشناسی

ارشد

بهمن

87

علی میرعربی

پیش بینی نوسانات سطح آب زیرزمینی دشت بیرجند از طریق شبکه عصبی مصنوعی (ANN)

دکتر محمد نخعی

آبشناسی

ارشد

بهمن

87

محمدرضا فخر بهابادی

مکان یابی محل های مناسب جهت تغذیه مصنوعی آبهای زیرزمینی با استفاده از GIS و سنجش از دور در دشت شورو

دکتر محسن رضایی

آبشناسی

ارشد

تیر

88

رویا مصطفوی

بررسی هیدروژئوشیمی و مدلسازی جریان آبهای زیرزمینی چاه های آب شرب شهر ساری

دکتر محسن رضایی

آبشناسی

ارشد

شهریور

88

مهدی تلخابی

برتری روش C-میانگین فازی در بیان توزیع رخساره های هیدروشیمیایی سیستم آب زیرزمینی دشت ورامین

دکتر محمد نخعی

آبشناسی

ارشد

شهریور

88

صدیقه قربانی

بررسی خصوصیات هیدروژئولوژی و هیدروژئوشیمیایی چشمه های آب گرم محلات

دکتر محسن رضایی

و دکتر محمد بومری

آبشناسی

ارشد

مهر

88

لیلا قاسمپور

اثر احداث سد نرماب بر روی کیفیت آب زیرزمینی مینودشت

دکتر محمد نخعی

آبشناسی

ارشد

تیر

89

امیر صابری نصر

پیش بینی نوسانات آبهای زیرزمینی دشت قروه با استفاده از شبکه عصبی - موجکی

دکتر محمد نخعی

آبشناسی

ارشد

دی

89

احسان احدی دولتسرا

طراحی بهینه سیستم مونیتورینگ آب زیرزمینی دشت هشتگرد با استفاده از روش کلنی مورچگان

دکتر محمد نخعی

آبشناسی

ارشد

شهریور

89

صالح رستمی

بررسی تاثیر طرح تغذیه مصنوعی رودخانه ویهج بر روی پتانسیل آبهای زیرزمینی دشت قروه

دکتر محمد نخعی

و دکتر لطیف صمدی

آبشناسی

ارشد

شهریور

89

رامین قربانزاده

بهینه سازی شبکه پایش کیفی آلودگی مناب آب زیرزمینی با استمفاده از تکنیک آمار و سیستم اطلاعات جغرافیایی (مطالعه موردی دشت دزفول - اندیمشک)

دکتر محسن رضایی

آبشناسی

ارشد

اسفند

90

رضوان ثابتی

ارزیابی میزان توزیع مکانی تغذیه سطحی در آب خوان کارستی با استفاده از GIS و سنجش از دور ، ممطالعه موردی تاقدیس کوه سفید

دکتر محسن رضایی

آبشناسی

ارشد

اسفند

90

سعید مهدلو ترکمانی

مدل سازی ریاضی آبخوان ابهر با استفاده از روش اجزاء محدود

دکتر محمد نخعی

آبشناسی

ارشد

بهمن

90

مریم افشار

تعیین ضرایب هیدرودینامیکی آبخوان دشت قم با روش آزمون پمپاژ تک چاهی

دکتر محمد نخعی

آبشناسی

ارشد

بهمن

90

یاور کریمی

بررسی چگونگی توزیع هاله آلودگی در ناحیه غیر اشباع با روشهای ژئوالکتریک

دکتر محمد نخعی

و دکتر لطیف صمدی

آبشناسی

ارشد

تیر

90

اکبر خدری

تلفیق اطلاعات سنجش از دور و GIS با تحلیل هیدروگراف چشمه ها برای شناخت میزان توسعه کارست در تاقدیس پیون

دکتر محسن رضایی

آبشناسی

ارشد

خرداد

90

فرشاد کشاورز

ارزیابی و مدیریت مکانی - زمانی روند تغییرات شوری آبهای زیرزمینی (مطالعه موردی دشت مرودشت - کربال)

دکتر محسن رضایی

آبشناسی

ارشد

زمستان

90

فیروز موسایی

تعیین خصوصیات سفره های آبدار کارستی رودکوه با استفاده از پارامترهای فیزیکوشیمیایی چشمه کوهرنگ

دکتر محمد نخعی

آبشناسی

ارشد

شهریور

90

میثم ودیعتی

تجزیه و تحلیل کیفی منابع آب زیرزمینی استان تهران با روش فازی

دکتر محمد نخعی

آبشناسی

ارشد

شهریور

90

وهاب امیری امرایی

مدلسازی نحوه انتقال آلودگی ناشی از نشت شیرابه محل دفن زباله های شهر رشت

دکتر محمد نخعی

آبشناسی

ارشد

شهریور

90

غزال زمانی

بررسی تاثیرات پروژه پخش سیلاب سرچاهان بر کیفیت منابع آب زیرزمینی

دکتر محمد نخعی

آبشناسی

ارشد

مهر

90

فاطمه باقری ششده

بررسی نحوه انتقال آلودگی آرسنیک آبخوان قزوین محدوده تاکستان

دکتر محمد نخعی

آبشناسی

ارشد

آذر

91

مریم امجدی

تخمین پارامترهای هیدرودینامیکی آبخوان دشت قم با روش الگوریتم تبرید تدریجی

دکتر محمد نخعی

آبشناسی

ارشد

آذر

91

کمال احمدی

بررسی پدیده نفوذ آب شور در ابخوان ساحلی دشت ساری - نکا با استفاده از روش های هیدروشیمی و مدل سازی عددی

دکتر محسن رضایی

آبشناسی

ارشد

بهمن

91

مجید مولایی بیغشی

بررسی عوامل موثر بر توسعه کارست در تاقدیس گرین

دکتر محسن رضایی

آبشناسی

ارشد

بهمن

93

خالق محمدی

مدیریت بهروه وری بهینه از آبخوان ساحلی دشت ارومیه

دکتر محمد نخعی

آبشناسی

ارشد

شهریور

91

مهدی جباری

بهینه سازی شبکه پایش کیفی آبهای زیرزمینی در آبخوان دشت بیرجند با استفاده از تلفیق روشهای زمین آمار-فازی

دکتر محسن رضایی

آبشناسی

ارشد

شهریور

91

طالب مرادی نژاد

تعیین خطرپذیری آلودگی آبخوان دشت قزوین با استفاده از روش رتبه دهی و تکنیک مونت کارلو

دکتر محسن رضایی

آبشناسی

ارشد

مهر

91

محمد عزیزی

هیدروژئولوژی و هیدروشیمی دشت مریوان و قزلچه سو

دکتر محمد نخعی

آبشناسی

ارشد

مهر

91

مجتبی نوری

بررسی نقش گسل تبرته بر رفتار هیدروژئولوژیکی آبخوان دشت اراک

دکتر محمد نخعی

آبشناسی

ارشد

 

91

مجید دشتی برمکی

پتانسیل یابی منابع آب کارست با استفاده از تکنیک های سنجش از دور و GIS در تاقدیسهای دشتک و شاه نشین

دکتر محسن رضایی

آبشناسی

ارشد

شهریور

89

فاطمه کریمی

بررسی موردی آلودگی فلزات سنگین در برخی از آبخوانهای آبرفتی ایران

دکتر محمد نخعی

و دکتر جواد اشجاری

آبشناسی

ارشد

دی

91

روزبه قاسمی

مدلسازی کمی و کیفی آبخوان دشت اردبیل با استفاده از نرم افزار GMS

دکتر محمد نخعی

آبشناسی

ارشد

بهار

92

داریوش محمودی

مطالعه عوامل موثر بر انتقال باکتری اشریشیاکولی در محیط متخلخل اشباع در یک مدل آزمایشگاهی

دکتر محسن رضایی

آبشناسی

ارشد

زمستان

92

اکرم برامحمدی

بررسی تغییرات کمی و کیفی آبخوان دشت باغملک در اثر احداث سد ابوالعباس

دکتر محمد نخعی

آبشناسی

ارشد

بهمن

93

رشید زیوری

پتانسیل توسعه کارست در سازند کربناته خوش ییلاق در محدوده ی علی آباد کتول استان گلستان

دکتر محسن رضایی

آبشناسی

ارشد

بهمن

93

علی احمدی

طراحی بسته شنی نفوذپذیر واکنشی برای کاهش اسیدیته آبهای زیرزمینی

دکتر محمد نخعی

آبشناسی

ارشد

بهمن

93

فرشته علیمیرزایی

مدلسازی حوضچه های تغذیه مصنوعی دشت ورامین با نرم افزار Hydrus-2D

دکتر محمد نخعی

آبشناسی

ارشد

بهمن

93

صمد مرادی

بررسی تاثیر پدیده های ساختاری بر روی هیدروگراف چشمه های کارستی انتخابی در محدوده شیراز- یاسوج با استفاده از سنجش از دور و GIS

دکتر محسن رضایی

و دکتر جهانگیر پر همت

آبشناسی

ارشد

شهریور

89

معصومه نیک بخت

آلودگی و ارزیابی ریسک فلوئور و نیترات در آبخوان لار، جنوب استان فارس

دکتر محسن رضایی

آبشناسی

ارشد

بهمن

93

هادی استاد

بررسی علل و میزان نشت آب به تونل 7 متروی تهران با استفاده از مدل ریاضی

دکتر محسن رضایی

و دکتر جواد اشجاری

آبشناسی

ارشد

بهمن

93

صادق مددی

مقایسه نرخ توسعه کارست در سازندهای آهگی آسماری و سروک در حوضه آبگیر چشمه های برم جمال وپوتو

دکتر محسن رضایی

آبشناسی

ارشد

بهمن

93

سیده زهره سید موسوی

تخمین تغذیه آب زیرزمینی دشت دیر - کنگان با استفاده از مدل CRD و بیلان رطوبتی خاک در نرم افزار GIS

دکتر محسن رضایی

آبشناسی

ارشد

دی

93

فردین سلطانی

مطالعه پتانسیل و امکان افزایش فرار آب از تکیه گاه سد کارستی کارون 4

دکتر محسن رضایی

و دکتر جواد اشجاری

آبشناسی

ارشد

دی

93

علی اصغر عسگری نژاد

مدل سازی تلفیقی منابع آب سطحی و زیرزمینی دشت اوان با استفاده از مدل MIKE SHE

دکتر محمد نخعی

آبشناسی

ارشد

شهریور

93

فاطمه فخری

پیش بینی دبی و زمان مرگ چشمه های کارستی ساسان و سید حسین و روند تغییرات تراز آب در چاه های پیزومتری در دشت کارون با هندسه فرکتالی

دکتر محمد نخعی

آبشناسی

ارشد

شهریور

93

مهدی همایون زاده

بررسی تاثیر خطای داده های ورودی به مدل مفهومی بر نتایج حاصل از آن - بررسی موردی دشت شازند

دکتر محمد نخعی

آبشناسی

ارشد

مهر

93

معراج کلهر

برآورد چارامترهای بیلان آب زیرزمینی در دشت زرند ساوه با استفاده از روش مدل سازی عددی

دکتر محمد نخعی

و دکتر محسن رضایی

آبشناسی

ارشد

 

93

مژگان سلیمانی

هیدرولوژی و مورفولوژی غار یخمراد

دکتر محمد نخعی

آبشناسی

ارشد

آذر

94

الهام السادات حیدری

بررسی ژئوشیمیایی و رخساره کانی سازی در کانسار آهن- منگنز شمس آباد اراک

دکتر بهزاد مهرابی

اقتصادی

ارشد

اسفند

92

رحیمه شاکری

ارزیابی آلودگی آب و رسوب سد مخزنی شهید رجایی (استان مازندران)

دکتر عطا شاکری

و دکتر بهزاد مهرابی

اقتصادی

ارشد

اسفند

92

زهرا کریم زاده

مطالعه سنگ میزبان، ژئوشیمی و کانی شناسی کانسار سرب و روی با سنگ میزبان کربناته خانه سورمه، غرب اصفهان، زون سنندج - سیرجان

دکتر کمال الدین بازرگانی گیلانی

و دکتر بهزاد مهرابی

اقتصادی

ارشد

اسفند

92

زینب پاینده

ژئوشیمی، کانی شناسی، دگرسانی و ژنز اندیس آهن جنگا (جنوب شرق کرمان)

دکتر بهزاد مهرابی

اقتصادی

ارشد

اسفند

92

طاهره خواجه

سنگ بستر، کانی شناسی و ویژگیهای ژئوشیمیایی کانسار بوکسیت جاجرم، البرز شرقی ، ایران

دکتر کمال الدین بازرگانی گیلانی

و دکتر بهزاد مهرابی

اقتصادی

ارشد

اسفند

92

مهدی کریمی

ژئوشیمی و ژنز کانسار آهن لجنه (جنوب شاهرود، ایران)

دکتر بهزاد مهرابی

اقتصادی

ارشد

اسفند

92

نعیمه غیاثی

زمین شناسی، کانی شناسی و ژئوشیمی کانسار روی و سرب غیر سولفیدی با میزبان کربناته جور (شمال غرب کرمان)

دکتر کمال الدین بازرگانی گیلانی

و دکتر بهزاد مهرابی

اقتصادی

ارشد

اسفند

92

سید کاظم قریشی نیا

بررسی ویژگی های ژئوشیمیایی چشمه ههای گرمابی آتشفشان تفتان

دکتر عطا شاکری

و دکتر بهزاد مهرابی

اقتصادی

ارشد

بهمن

92

بهروز کریمی شهرکی

فرایندهای گرمابی و کانه زایی اکسید آهن- مس - طلا در کانسارجلال آباد زرند

دکتر بهزاد مهرابی

اقتصادی

دکتری

آبان

93

عذری محمودی

ارتباط کانی زایی آهن با رخساره های دگرگونی در معدن شماره 3 گل گهر

دکتر بهزاد مهرابی

اقتصادی

ارشد

اسفند

92

مجید قاسمی سیانی

زمان و منشا رگه های اپی ترمال و زون بندی ژئوشیمیایی در منطقه گلوجه (شمال زنجان)

دکتر بهزاد مهرابی

اقتصادی

دکتری

دی

93

شیرین علی پور

بررسی کانه زایی، ژئوشیمی و منطقه بندی دگرسانی در کانسار پلی متال (سرب، روز، نقره و طلا) داغ دالی

دکتر بهزاد مهرابی

اقتصادی

ارشد

شهریور

93

ابراهیم طالع فاضل

موقعیت تکنوماگمایی و ترکیب سیال کانه ساز رخداد عناصر آهن (مس، طلا، بیسموت، نقره) منطقه پی جویی کوه دم، مجموعه فلززایی انارک

دکتر بهزاد مهرابی

اقتصادی

دکتری

مرداد

93

حیدر اصغری اصل

بررسی ویژگی های ژئوشیمیایی و تیپ کانه زایی مس-تنگستن در منطقه آق درق (شمال اهر)

دکتر بهزاد مهرابی

اقتصادی

ارشد

زمستان

92

آسیه تارخ

ژئوشیمی و پترولوژی گرانیتها و پگماتیتهای جنوب مشهد با نگرشی بر ویژگیهای کانی شناسی و سیالات همراه

دکتر فریبرز مسعودی

پترولوژی

ارشد

تیر

88

شهریار محمودی

پتروژنز دگرگونی و روند تحولات زمین شناسی کمپلکس دگرگونی ده سلم در شرق ایران

دکتر بهزاد مهرابی

و دکتر فریبرز مسعودی

پترولوژی

دکتری

تیر

88

مهشید مرادی پور

مطالعه رابطه دگرگونی و ماگماتیسم اولترابازیک منطقه تنگ حنا (شمال غرب تبریز) با نگرش بر فرآیند تشکیل اسکارن

دکتر سید محمدحسین رضوی

و دکتر فریبرز مسعودی

پترولوژی

ارشد

خرداد

88

الهه آهنگری

پترولوژی سنگهای آذرین شمال روستای دوست بیگلو (شمالغرب مشکین شهر-شمالغرب ایران) با نگرشی بر نرخ رشد بلورها و تعیین دانسیته ماگمای تشکیل دهنده آنها

دکتر صدرالدین امینی

پترولوژی

ارشد

شهریور

88

فاطمه زارع گلستانی

پترولوژی سنگهای دگرگونی منطقه حسن رباط (واقع در شمال اصفهان)

دکتر سید محمدحسین رضوی

پترولوژی

ارشد

شهریور

88

نسیم آقا بزار

پتروگرافی و پترولوژی توده گرانیتوئیدی انجیره، جنوب آورزمان، ملایر

دکتر امیرعلی ططباخ شعبانی

پترولوژی

ارشد

بهمن

93

شایسته آزادبخت

پترولوژی سنگهای دگرگونی ناحیه بلند پرچین در جنوب غرب ماهنشان

دکتر فریبرز مسعودی

پترولوژی

ارشد

اسفند

91

نرگس خوش رای

بررسی آلودگی فلوئور در منابع آب روستاهای شمال شهرستان اهر و منشا احتمالی آن

دکتر بهزاد مهرابی

و دکتر فریبرز مسعودی

پترولوژی

ارشد

اسفند

91

عبدالمنیر نصاری

مطالعه پتروگرافی ، ژئوشیمی و موقعیت چینه شناسی کمپلکس افیولیتی صحنه - هرسین (کرمانشاه ایران)

دکتر حسین معین وزیری

پترولوژی

ارشد

زمستان

91

مصطفی زنبوری

پترولوژی و ژئوشیمی توده نفوذی اسب خوان و سنگ های ولکانیک اطراف آن (جنوب غربی اهر- آذربایجان شرقی)

دکتر سید محمدحسین رضوی

پترولوژی

ارشد

زمستان

91

اشرف علیپور

پتروگرافی، پترولوژی و پتروژنز سنگهای آتشفشانی محور قم - تهران

دکتر حسین معین وزیری

پترولوژی

ارشد

مهر

91

سلیمه دهقانی دشتابی

پتروگرافی و پترولوژی و ژئوشیمی اسکارن کوه صاحب الزمان کرمان

دکتر حسین معین وزیری

پترولوژی

ارشد

مهر

91

امیر پورنوروزی

ژئوشیمی و ریزساختارهای سری پلیتی در بخش شمالی کمپلکس دگرگونی ده سلم در شرق ایران

دکتر شهریار محمودی

و دکتر فریبرز مسعودی

پترولوژی

ارشد

بهمن

93

ساناز یاجم

پتروژنز مجموعه نفوذی قروه-دهگلان

دکتر سید محمدحسین رضوی

و دکتر جلیل قلمقاش

پترولوژی

دکتری

دی

93

آمنه رفیع زاداه

تحولات هاله دگرگونی مجاورتی بخش شمالی توده آکاپل (جنوب غرب کلاردشت)

دکتر سید حسین رضوی

پترولوژی

ارشد

اسفند

93

نسترن پاپی

پتروژنز سنگهای رخساره گرانولیت در هاله دگرگونی توده بروجرد

دکتر شهریار محمودی

پترولوژی

ارشد

شهریور

94

علی ایمن دوستی

بیواستراتیگرافی و چینه نگاری سکانسی نهشته های سازند قم، در گستره شمال باختر ساوه تا جنوب زنجان

دکتر جهانبخش دانشیان

چینه و فسیل

ارشد

اسفند

89

مریم استخر

بیواستراتیگرافی و پالئو اکولوژی  نهشته های سازند قم در برش کفتر کوه، در جنوب غرب نطنز

دکتر جهانبخش دانشیان

چینه و فسیل

ارشد

تیر

89

حسین رحمانی

بیواستراتیگرافی نهشته های سازند قم بر اساس فرامینیفرا در جنوب غرب دریاچه ارومیه

دکتر جهانبخش دانشیان

چینه و فسیل

ارشد

خرداد

89

نیما نظام وفا

پالینولوژی رسوبات پالئوزوئیک بالایی چاه کیش 2، میدان کیش، شمال خایج فارس

دکتر سید حسین هاشمی

چینه و فسیل

ارشد

شهرویور

91

محسن یعقوبی

بیو استراتیگرافی و چینه نگاری سکانسی نهشته های الیگوسن - میوسن در یال جنوبی تاقدیس احمدی(تنگ عبدی) و مقایسه آن با چاه شماره 1 سعادت آباد

دکتر جهانبخش دانشیان

چینه و فسیل

ارشد

اسفند

90

امین حشمتیان

چینه شناسی سازندهای ایلام و سروک در چاه های 4 و 44 میدان نفتی منصوری، جنوب شرق اهواز

دکتر سید حسین هاشمی

چینه و فسیل

ارشد

شهریور

90

کامیار یونسی

بیواستراتیگرافی و چینه نگاری سکانسی نهشته های سازند سروک در تنگ چنارباشی، تاقدیس کبیرکوه (جنوب شرق ایلام)

دکتر جهانبخش دانشیان

و دکتر سید علی معلمی

چینه و فسیل

ارشد

مهر

90

زهرا قدیمی

بیواستراتیگرافی و پالئواکولوژی سازندهای سروک و ایلام، جنوب شرق شیراز

دکتر سید حسین هاشمی

چینه و فسیل

ارشد

بهمن

91

عفت مشهدی

بیواستراتیگرافی نهشته های سازند قم بر اساس فرامینیفرا در برش چینه شناسی کاروانسرا سنگی، شمال غرب قم

دکتر جهانبخش دانشیان

و دکتر داریوش باغبانی

چینه و فسیل

ارشد

بهمن

91

فرزانه آماده

پالینومورف های پالئوزوئیک پسین چاه سلمان 1، میدان نفتی سلمان، جنوب غرب خلیج فارس

دکتر سید حسین هاشمی

چینه و فسیل

ارشد

بهمن

91

آرمین سلسانی

بیواستراتیگرافی و پالئواکولوژی فرامینیفرای سازند پابده با هدف بررسی ارتباط آن با افق فسفات دار در کوه لار (شمال گچساران)

دکتر جهانبخش دانشیان

چینه و فسیل

ارشد

پاییز

91

ابراهیم نادری

زیست چینه نگاری نهشته هی سازند قم در برش خفر شمال غرب نطنز

دکتر جهانبخش دانشیان

چینه و فسیل

ارشد

تیر

91

حسین طلبی زاده

بیواستراتیگرافی نهشته های سازند قم بر اساس فرامینیفرا در برش چینه شناسی کهک ، جنوب قم

دکتر جهانبخش دانشیان

چینه و فسیل

ارشد

تیر

91

مریم درخشانی

چینه نگاری زیستی و سکانسی نهشته های سازند میشان بر اساس فرامینیفرا در شمال غرب و غرب بندرعباس

دکتر جهانبخش دانشیان

و دکتر سید علی معلمی

چینه و فسیل

دکتری

شهریور

94

سمیرا میران پور

میوسپورهای سازند آب حاجی در برش چینه شناسی رباط خان، جنوب غرب طبس

دکتر سید حسین هاشمی

چینه و فسیل

ارشد

زمستان

91

علیرضا پیامی راد

بیواستراتیگرافی و چینه نگاری سکانسی نهشته های سازند مبارک بر اساس فرامینیفرا در شمال شرق جابان

دکتر جهانبخش دانشیان

و دکتر حسین مصدق

چینه و فسیل

ارشد

شهریور

91

محبوبه طریقتی

گسترش چینه شناسی استراکدا عطیو e سازند قم در کوه دوچاه، شمال غرب قم

دکتر جهانبخش دانشیان

چینه و فسیل

ارشد

شهریور

91

الهام سوری

چینه شناسی سازند دالان در چاه لاوان 3، میدان گازی لاوان، شمال خلیج فارس

دکتر سید حسین هاشمی

چینه و فسیل

ارشد

اسفند

92

رضوان پورچنگیز

چینه نگاری زیستی و سکانسی نهشته های سازند گچساران در تاقدیس بستانه، شمال غرب بندر لنگه

دکتر جهانبخش دانشیان

و دکتر سید علی معلمی

چینه و فسیل

ارشد

اسفند

92

سولماز صادقی احمدآباد

سنگواره های گیاهی سازند شمشک در مقطع چینه شناسی رودبار، البرز غربی

دکتر محمد صادق فخر

و دکتر سید حسین هاشمی

چینه و فسیل

ارشد

اسفند

92

عاطفه اصفهانی

ماکروفسیلهای گیاهی سازند شمشک در برش چینه شناسی نوا، جنوب رینه، البرز مرکزی

دکتر محمد صادق فخر

و دکتر سید حسین هاشمی

چینه و فسیل

ارشد

اسفند

92

فرشته علیشیری

بیواستراتیگرافی و پالئواکولوژی سازند سروک در کوه سفید خرم آباد، جنوب غرب ایران

دکتر سید حسین هاشمی

چینه و فسیل

ارشد

اسفند

92

مصیب محمدی

بیواستراتیگرافی و محیط رسوبی نهشته های سازندهای آسماری و رازک در برش چینه شناسی فین، شمال بندر عباس

دکتر جهانبخش دانشیان

و دکتر سید علی معلمی

چینه و فسیل

ارشد

اسفند

92

سمیه زارع نژاد

بیواستراتیگرافی کرتاسه در چاه شماره 1 میدان نفتی بهرگانسر، شمال غرب خلیج فارس

دکتر سید حسین هاشمی

چینه و فسیل

ارشد

دی

92

الهام کیوانی هفشجانی

بیواستراتیگرافی نهشته های سازند قم بر اساس فرامینیفرا در برش چینه شناسی فرنق، جنوب شرق دلیجان

دکتر جهانبخش دانشیان

چینه و فسیل

ارشد

زمستان

92

فاطمه مروتی

چینه نگاری زیستی و سکانسی سازندهای جهرم و آسماری در تاقدیس گشوی جنوبی، شمال بندرعباس

دکتر جهانبخش دانشیان

و دکتر سید علی معلمی

چینه و فسیل

ارشد

زمستان

92

انسیه احمدی

زیست چینه نگاری بر اساس فرامینیفرا رسوباتن الیگوسن اطراف سنقر، شمال شرق کرمانشاه

دکتر سید حسین هاشمی

چینه و فسیل

ارشد

شهریور

92

رقیه عروجلو

بیواستاتیگرافی . الکتروفاسیس سازند میشان در شمال غرب دهنو، شمال غرب بندرعباس

دکتر جهانبخش دانشیان

و دکتر سید علی معلمی

چینه و فسیل

ارشد

اسفند

93

فریبا صباغی سرابی

بیواستراتیگرافی و الکتروفاسیس سازندهای جهرم و رازک در شمال غرب دهنو، شمال شرق بندرعباس

دکتر جهانبخش دانشیان

و دکتر سید علی معلمی

چینه و فسیل

ارشد

اسفند

93

شهرزاد سپیده دم

پالینتولوژی سازند شیشتو در برش چینه شناسی کوه تیر، شمال غرب کرمان

دکتر سید حسین هاشمی

چینه و فسیل

ارشد

بهمن

93

مریم گودرزی

بیواستراتیگرافی و پالئواکولوژی بر اساس استراکدهای عضو e سازند قم در چشمه برون، غرب قم

دکتر جهانبخش دانشیان

چینه و فسیل

ارشد

بهمن

93

ایوب بازوند

بیو استراتیگرافی سازند آسماری در یال جنوبی تاقدیس سرکان، شمال شرق پل دختر، جنوب غرب خرم آباد

دکتر سید حسین هاشمی

چینه و فسیل

ارشد

زمستان

93

فریبا میرزابیگی

چینه نگاری سکانسی سازند گچساران در تاقدیس کشویی جنوبی، شمال غرب بندرعباس

دکتر جهانبخش دانشیان

و دکتر سید علی معلمی

چینه و فسیل

ارشد

دی

93

حمزه رضایی ازغندی

چینه نگاری زیستی سازند مبارک در برش های شتر گردن و فیض آبادی (غرب دامغان) بر مبنای براکیوپودها و فرامینیفرها

دکتر حسین مصدق

چینه و فسیل

ارشد

اسفند

92

منا غیاثی

بیواستراتیگرافی نهشته های گروه بنگستان در کوه کسیکان، جنوب شرق برازجان

دکتر جهانبخش دانشیان

و دکتر سید علی معلمی

چینه و فسیل

ارشد

بهمن

93

نادر چنانی

رسوب شناسی و ژئوشیمی شمال غرب حوضه رسوبی خلیج فارس در محدوده خور موسی

دکتر فرج ا... فیاضی

و دکتر راضیه لک

رسوب شناسی

ارشد

زمستان

87

سارا شهدادی

بررسی رسوب شناسی محدوده کوه بی بی شهربانو (نوب شرق تهران) با نگرشی ویژه بر مسائل زمین شناسی زیست محیطی و زمین شناسی پزشکی

دکتر فرج ا... فیاضی

رسوب شناسی

ارشد

تیر

88

محمدهادی مدرس

بررسی فرایندهای دیاژنزی سازند شهبازان در برش سطحی کیالو

دکتر فرج الله فیاضی

و دکتر محمد حسین آبادی

رسوب شناسی

ارشد

مهر

88

آیدا طالبی

بررسی و ارزیابی فرسایش پذیری مارنی در البرز جنوبی، مطالعه موردی: مارن های آهکی حوزه آبخیزداری حبله روز (رامه- عبدل آباد)

دکتر فرج الله فیاضی

و دکتر امیر حسین چرخانی

رسوب شناسی

ارشد

بهمن

90

رضا فرج زاده

تعیین پارامترهای رسوب شناسی و مدلسازی سه بعدی دشت گرگان با استفاده از مدل شبکه عصبی مصنوعی

دکتر فرج ا... فیاضی

و دکتر محمد نخعی

رسوب شناسی

ارشد

تابستان

90

مجید پورکرمان

بررسی و ارزیابی فرسایش پذیری پهنه های مارنی در البرز جنوبی، مطالعه موردی مارن های حوضه آبخیز سرخه

دکتر فرج ا... فیاضی

و دکتر امیرحسین چرخابی

رسوب شناسی

ارشد

تابستان

90

سید رضائیان لنگرودی

بررسی رسوب شناسی، ژئوشیمی رسوبی و رخساره های رسوبی پلایای حوض سلطان با مطالعه مغزه ها

دکتر فرج ا... فیاضی

و دکتر راضیه لک

رسوب شناسی

ارشد

شهریور

90

زهرا رفیعی

بررسی لیتواستراتیگرافی و تغییرات دیاژنیکی سازند قم در برش ابوزیدآبادی یال شمالی طاقدیس نواب

دکتر فرج ا... فیاضی

و دکتر جهانبخش دانشیان

رسوب شناسی

ارشد

مهر

90

سید هاشم حسینی

رخساره ها، محیط رسوبی و چینه نگاری سکانسی گروه بنگستان در چاه های توسن 2 ، گورزین 1 و برش سطحی خمیر، جنوب شرق زاگرس

دکتر فرج ا... فیاضی

رسوب شناسی

ارشد

شهریور

90

خدیجه رزازی بروجنی

بررسی منابع آلودگی خاک به وسیله فلزات سنگین در شهرستان هشترود با نگرشی بر آرسنیک و اثرات زیست محیطی آن

دکتر بهزاد مهرابی

ژئوشیمی

ارشد

شهریور

88

فاطمه منصور نصار

تاثیر پساب های مزارع قزل آلای رنگین کمان روی کیفیت آب رودخانه های کلم (دره شهر استان ایلام)

دکتر بهزاد مهرابی

ژئوشیمی

ارشد

شهریور

88

سهیلا قویدل، 09

بررسی آلودگی، منشا و ارزیابی ریسک زیست محیطی آلاینده های آلی (PSHs) در خاک مناطق نفتی، صنعتی و معادن بیتومن استان کرمانشاه

دکتر عطا شاکری

و دکتر بهزاد مهرابی

ژئوشیمی

ارشد

دی

93

میلاد معتمدی

بررسی ویژگی های ژئومکانیکی و پایداری تونل آب بر نیروگاه تلمبه ذخیره ای سد آزاد

دکتر مهدی تلخابلو

و دکتر سید محمود فاطمی عقدا

مهندسی

ارشد

پاییز

93

فرهاد دست افکن

پهنه بندی غلظت فلوئور در منطقه آزاد ماکو با استفاده از منطق فازی در محیط GIS

دکتر سید محمود فاطمی عقدا

و دکتر غلامرضا اسداله فردی

مهندسی

ارشد

آبان

93

علی رستم نیا

پیش بینی نشست سد نساء کرمان با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی و داده های ابزار دقیق

دکتر سید محمود فاطمی عقدا

و دکتر علی نورزاد

مهندسی

ارشد

آذر

93

مریم رضایی خوزانی

بررسی تاثیر هیدروژل های نانوکامپوزیتی در بهسازی خاک رسی

دکتر سید محمود فاطمی عقدا

مهندسی

ارشد

آذر

93

حامد رنجبرزاده اصل

رفتارنگاری سدهای خاکی در بدنه و پی و مقایسه آنها با داده های آنالیز برگشتی مطالعه موردی سد کالپوشی

دکتر محمدرضا آصف

مهندسی

ارشد

بهمن

93

فروغ شم آبادی

طبقه بندی بخشی از آبرفت های کرج با هدف گودبرداری به روش تعادل حدی

دکتر سید محمود فاطمی عقدا

مهندسی

ارشد

بهمن

93

گلناز قاسمی

تثبیت خاک های ریزدانه با استفاده از مواد پلیمری

دکتر سید محمود فاطمی عقدا

و دکتر مهدی تلخابلو

مهندسی

ارشد

بهمن

93

نرگس سلیمی

پهنه بندی خطر زمین لغزش با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی ( مطالعه موردی: حوزه آبخیز طالقان مشرف به سد طالقان)

دکتر سید محمود فاطمی عقدا

مهندسی

ارشد

بهمن

93

حمیدرضا خسروانی مقدم

بررسی اثر افزودنی نانوذرات طبیعی خاک بر نفوذپذیری بستر مدفن زباله های شهری (مطالعه موردی : مدفن زباله حلقه دره شهر کرج)

دکتر محمدرضا آصف

مهندسی

ارشد

دی

93

مصطفی عیوضی بیگلویی

ارزیابی خصوصیات زمین شناسی مهندسی پی و تکیه گاه سد نیسانه (هیروی) با تاکید بر آبگذری آن

دکتر سید محمود فاطمی عقدا

مهندسی

ارشد

دی

93

حدیث عاشوری

ارزیابی پتانسیل روانگرایی خاک با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی (منطقه مورد مطالعه: شهرک مسکونی سیمرغ واقع در شهرستان اسلامشهر)

دکتر سید محمود فاطمی عقدا

مهندسی

ارشد

زمستان

93

حمیدرضا ربانی

بررسی تاثیر انواع ترکیبات عمل آوری بر روی بتن های غلتکی (RCCP)

دکتر سید محمود فاطمی عقدا

مهندسی

ارشد

تیر

94

حامد مسلمی

تهیه مدل زمین شناسی مهندسی مسیر خط 4 متروی تهران (میدان آزادی شهرک اکباتان) با استفاده از داده های GPR با تاکید بر شناسیایی نقاط سست و ریزشی

دکتر سید محمود فاطمی عقدا

مهندسی

ارشد

خرداد

94

زمان مهرگان

ارزیابی، مدل سازی و پهنه بندی فرونشست در نهشته های جزر و مدی (مطالعه مورد : بندر ماهشهر)

دکتر مهدی تلخابلو

و دکتر سید محمود فاطمی عقدا

مهندسی

ارشد

پاییز

93

علی محمودیان هریس

بررسی ویژگیهای ژئومکانیکی و تحلیل پایداری تونل ارتباطی شماره 3 (تونل پیرشریف) واقع در محور آزادراه اراک - خرم آباد

دکتر محمدرضا آصف

مهندسی

ارشد

شهریور

94

محمد بیات

بررسی و انتخاب روش مناسب حفاری تونل با استفاده از ویژگیهای زمین شناسی مهندسی (تونل 2 طرح گرمسیری)

دکتر فاطمی عقدا

مهندسی

ارشد

خرداد

94

علی هوری

مدلسازی عددی شکست هیدرولیکی برای پیش بینی ابعاد هندسی شکاف

دکتر محمدرضا آصف

مهندسی

ارشد

اردیبهشت

94

امین طاهری حاجی وند

مدلسازی و تحلیل پایداری دیواره چاه در یکی از میدان های نفتی جنوب غرب ایران

دکتر سید محمود فاطمی عقدا

مهندسی

ارشد

تیر

94

 کد امنیتی را در کادر بنویسید    
دفعات مشاهده: 3441 بار   |   دفعات چاپ: 99 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر