دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

 | تاریخ ارسال: 1402/7/3 | 
به استحضار میرساند جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای محمد روفچائی
رشته :پترولوژی
تحت عنوان :پترولوژی شخانه کندریتی کشف شده در منطقه کویر لوت شهرستان شهداد 
تاریخ :۱۴۰۲/۰۶/۲۸
مکان دانشکده علوم زمین 
دانشکده علوم زمین 


کلیدواژه ها: دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد |

دفعات مشاهده: 352 بار   |   دفعات چاپ: 14 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد

 | تاریخ ارسال: 1402/7/3 | 
به استحضار میرساند جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد خانم معصومه زند سلیمی 
رشته :زمین شناسی نفت
تحت عنوان :ارزیابی پتروفیزیکی مخازن شیلی مثالی از سازند پابده در یکی از میادین فرو افتادگی دزفول 
تاریخ :۱۴۰۲/۰۶/۲۸
مکان دانشکده علوم زمین 
دانشکده علوم زمین 


کلیدواژه ها: دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد |

دفعات مشاهده: 330 بار   |   دفعات چاپ: 14 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد

 | تاریخ ارسال: 1402/7/3 | 

به استحضار میرساند جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای میلاد محمدی گرجانی 
رشته :زمین ساخت (تکتونیک )
تحت عنوان :سبک چین خوردگی های سازندهای مزوزوئیک در کوه های پیر حاجات :جنوب باختر عشق اباد (ایران مرکزی )
تاریخ :۱۴۰۲/۰۶/۲۹
مکان دانشکده علوم زمین 
دانشکده علوم زمین 


کلیدواژه ها: دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد |

دفعات مشاهده: 333 بار   |   دفعات چاپ: 14 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد

 | تاریخ ارسال: 1402/7/3 | 
به استحضار میرساند جلسه دفاعاز پایان نامه کارشناسی ارشد خانم مهشیدطاعتی  نیری 
رشته :پترولوژی 
تحت عنوان ماگماتیسم سنوزوئیک در بخش مرکزی کمان ماگمایی ارومیه دختر :شواهد ژئوشیمیایی دایکهای منطقه تفرش ساوه 
تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۹
مکان دانشکده علوم زمین 
دانشکده علوم زمین 

دفعات مشاهده: 299 بار   |   دفعات چاپ: 9 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

فاع پایان نامه کارشناسی ارشد

 | تاریخ ارسال: 1402/7/3 | 
به استحضار میرساند جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشدخانم امینه مسیح نیا 
رشته :پترولوژی 
تحت عنوان :پترولوژی متاپلیت های مجموعه دگرگونی گشت  -ماسوله (غرب استان گیلان )
تاریخ :۱۴۰۲/۰۶/۲۹
مکان دانشکده علوم زمین 
دانشکده علوم زمین 


کلیدواژه ها: دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد |

دفعات مشاهده: 276 بار   |   دفعات چاپ: 11 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر