برنامه های هفته پژوهش در سال ۱۴۰۲

 | تاریخ ارسال: 1402/8/24 | 

دفعات مشاهده: 948 بار   |   دفعات چاپ: 54 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

سخنرانیها و کارگاههای دانشکده علوم زمین در هفته پژوهش

 | تاریخ ارسال: 1402/8/24 | 

                                                            

سخنرانی هفته پژوهش ۱۴۰۲
نام استاد : آقای دکتر محمد نخعی 
عنوان :چالش های مدیریت و حکمرانی آب در ایران   
تاریخ :چهار شنبه ۲۹ آذر ماه 
ساعت : ۱۰:۰۰ تا ۱۲:۰۰
سطح برگزاری : ملی  
حضوری - مجازی 
پوستر  جلسه 
لینک ورود به وبینار
                                                                
سخنرانی هفته پژوهش ۱۴۰۲

نام استاد :آقای دکتر غلامحسین کرمی 
عنوان :سخنرانی در محافل علمی و نحوه تهیه پیشینه تحقیق 
تاریخ :سه  شنبه ۲۸ آذر ماه 
ساعت : ۱۰:۰۰ تا ۱۲:۰۰
سطح برگزاری : ملی 
حضوری - مجازی 
پوستر  جلسه 
لینک ورود به وبینار

                                    

سخنرانی هفته پژوهش ۱۴۰۲
نام استاد :آقای دکتراحسان پگاه 
عنوان :رویکرد های  غیر مخرب لرزه ای درارزیابی مقاومت و تغیر شکل پذیری خاک ها   
تاریخ :   سه شنبه ۲۱ آذر ماه 
ساعت : ۱۵:۰۰ تا ۱۴:۰۰
سطح برگزاری : ملی 
حضوری - مجازی 
پوستر  جلسه 
لینک ورود به وبینار

                                                                  

سخنرانی هفته پژوهش ۱۴۰۲
نام استاد :آقای دکترشهریار محمودی
عنوان :معرفی رشته گوهر شناسی در ایران و جهان  
تاریخ :  شنبه ۲۵ آذر ماه 
ساعت : ۱۲:۰۰ تا ۱۱:۰۰
سطح برگزاری : ملی 
حضوری - مجازی 
پوستر  جلسه 
لینک ورود به وبینار
                                             

 سخنرانی هفته پژوهش ۱۴۰۲
نام استاد :آقای دکترمرتضی آسمانی 
عنوان :کاربرد ترکیبات آسفالتی در مطالعات ژئوشیمی مخزن (مطالعه موردی در یکی از میادین فرو افتادگی دزفول ) 
تاریخ :  یکشنبه ۱۹ آذر ماه 
ساعت : ۱۴:۰۰ تا ۱۳:۰۰
سطح برگزاری : ملی 
حضوری - مجازی 
پوستر  جلسه 
لینک ورود به وبینار
 

                                                         

سخنرانی هفته پژوهش ۱۴۰۲
نام استاد :آقای دکترعلی میثاقی 
عنوان :معرفی مرکز پژوهش نفت دانشگاه خوارزمی 
تاریخ : چهارشنبه ۲۲ آذر ماه 
ساعت : ۱۲:۰۰ تا ۱۰:۰۰
سطح برگزاری : ملی 
حضوری - مجازی 
پوستر جلسه
لینک ورود به وبینار
                                                   

سخنرانی هفته پژوهش ۱۴۰۲
نام استاد :آقای دکترمجید قاسمی سیانی  
عنوان :اهمیت عناصر خام حیاتی و ردیابی آنها در معدنکاری ایران  
تاریخ :دوشنبه ۲۰ آذر ماه 
ساعت : ۱۴:۳۰ تا ۱۳:۳۰
سطح برگزاری :دانشگاهی  
حضوری - مجازی 
پوستر  جلسه 
لینک ورود به وبینار
 

                                                                                  
سخنرانی هفته پژوهش ۱۴۰۲
نام استاد :خانم دکتر طاهره آذری 
عنوان :ارزیابی نفوذ آب دریا در سفره های ساحلی مبتنی بر تکنیک های تحلیل آماری HFE-DGIS,GQISWI
تاریخ :دوشنبه ۲۷ آذر 
ساعت :۱۰:۰۰ /۱۲:۰۰
سطح برگزاری : ملی 
حضوری مجازی 
پوستر جلسه 
لینک ورود به وبینار 

دفعات مشاهده: 1161 بار   |   دفعات چاپ: 60 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر