کارشناسان دانشکده

 | تاریخ ارسال: 1400/1/29 | 

نام:  عالیه سادات
نام خانوادگی:  بنی فاطمی
مدرک: کارشناسی ارشد(زمین شناسی اقتصادی)
سمت: کارشناس مسئول آزمایشگاهها
محل کار: کرج
آدرس ایمیل: As.banifatemigmail.com
شماره تماس:۲۳۳۷- ۰۲۶۳۴۵۷۹۶۰۰

نام:  زهرا
نام خانوادگی:  رئیسی
مدرک: کارشناسی ارشد(برنامه ریزی درسی)
سمت: ریاست اداره آموزش
محل کار: کرج
آدرس ایمیل: Zr.raesigmail.com
شماره تماس:۰۲۶۳۴۵۷۹۶۰۰ -داخلی ۲۳۵۶

نام: فاطمه
نام خانوادگی:  جابری
مدرک: کارشناسی ارشد(شیمی)
سمت: کارشناس مسئول آزمایشگاه
محل کار: کرج
آدرس ایمیل: Fatemeh.jaberiyahoo.com
شماره تماس: ۲۶۶۷- ۰۲۶۳۴۵۷۹۶۰۰

نام:  سمانه
نام خانوادگی: عاقلی
مدرک: کارشناسی ارشد(زیست شناسی-علوم گیاهی)
سمت: مسئول دفتر ریاست دانشکده
محل کار: کرج
آدرس ایمیل: Agheli۱۳۸۸gmail.com
شماره تماس: ۰۲۶۳۴۵۱۱۰۰۰

نام:  زهرا
نام خانوادگی:  دشتی
مدرک: کارشناسی ارشد آبشناسی
سمت: کارشناس آزمایشگاه و کارگاه مقطع گیری
محل کار: کرج
آدرس ایمیل: 
شماره تماس: ۲۳۳۷- ۰۲۶۳۴۵۷۹۶۰۰

نام: طاهره
نام خانوادگی:  مهرانی
مدرک: فناوری اطلاعات
سمت: کارشناس پژوهشی
محل کار: کرج
آدرس ایمیل: taheremehrani۸۷gmail.com
شماره تماس: ۰۹۳۵۴۵۹۴۱۹۵

نام:  شیرین
نام خانوادگی:  چزانی
مدرک: کارشناسی ارشد سنجش از دور و GIS
سمت: کارشناس مسئول آزمایشگاه
محل کار: تهران
آدرس ایمیل: Chazani_shirinyahoo.com
شماره تماس: ۰۲۱۸۶۰۷۲۷۸۱

نام:  امامعلی
نام خانوادگی:  دوستی
مدرک: کارشناسی ارشد زمین شناسی اقتصادی
سمت: کارشناس مسئول آزمایشگاه
محل کار: کرج
آدرس ایمیل: Doostialiyahoo.com
شماره تماس: ۰۲۶۳۴۵۱۱۰۰۰

دفعات مشاهده: 4713 بار   |   دفعات چاپ: 545 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر