دانشکده علوم زمین- دفاعیه
دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1402/6/20 | 
به استحضار میرساند جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد خانم مرضیه حسن وند به شماره دانشجوی ۹۸۳۱۲۲۵۰۳
رشته :زمین شناسی مهندسی 
تحت عنوان : مطالعه و بررسی خطرهای زمین شناسی مندسی قطعه اول آزاد راه کنار گذر جنوبی تهران و انتخاب روش مناسب بهسازی 
تاریخ :۱۴۰۲/۰۶/۱۹
مکان برگزاری : سالن آمفی تاتر دانشکده علوم زمین
دانشکده علوم زمین 
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده علوم زمین:
http://khu.ac.ir/find-81.28112.69580.fa.html
برگشت به اصل مطلب