دانشکده علوم زمین- اخبار و رویدادها
معرفی دانشکده علوم زمین به عنوان دانشکده برتر در سال ۱۳۹۷

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۱۰/۱۰ | 

اعضای محترم هیات علمی، کارکنان گرامی و دانشجویان عزیز دانشکده علوم زمین

انتخاب دانشکده علوم زمین به عنوان دانشکده برتر پژوهشی دانشگاه خوارزمی، همچنین انتخاب جناب آقای دکتر سید محمود فاطمی عقدا به عنوان پژوهشگر برتر دانشکده علوم زمین و انتخاب جناب آقای دکتر بهزاد مهرابی به عنوان پژوهشگر برگزیده در زمینه طرح های پژوهشی برون دانشگاهی در سال ۱۳۹۷ را تبریک عرض نموده و از تمامی اعضای هیات علمی، کارکنان و دانشجویان تشکر و قدردانی می شود. 

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده علوم زمین:
http://khu.ac.ir/find.php?item=81.22926.54025.fa
برگشت به اصل مطلب