دانشکده علوم زمین- اخبار دانشکده
مسابقه دانشجویی ایده پردازی با موضوع فضا و کارفرمایی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1402/7/12 | 
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده علوم زمین:
http://khu.ac.ir/find-81.22926.69863.fa.html
برگشت به اصل مطلب