دانشکده علوم زمین- اخبار دانشکده
جلسه معارفه دانشجویان جدید الورود مقطع کارشناسی ۱۴۰۲

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1402/8/20 | 
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده علوم زمین:
http://khu.ac.ir/find-81.22926.70335.fa.html
برگشت به اصل مطلب