دانشکده علوم زمین- دفاعیه
دفاع پایان نام مقطع کارشناسی ارشد

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1402/6/20 | 
به استحضار میرساندجلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد خانم فاطمه ابراهیم خانی ایرانقبه شماره دانشجویی ۹۶۳۱۰۱۵۰۷
رشته :رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی 
تحت عنوان :بررسی تاثیر تغییرات رخساره ای وفرایند های دیاژنزی بر کیفیتمخزنی سازند فهلیان دریکی از چاه میدان نفتی دارخوین جنوب غرب ایران 
تاریخ :۱۴۰۲/۰۵/۳۱
محل برگزاری :سالن آمفی تاتر دانشکده علوم زمین 
دانشکده علوم زمین 
 
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده علوم زمین:
http://khu.ac.ir/find-81.28112.69575.fa.html
برگشت به اصل مطلب