اخبار
آزمون مصاحبه دکتری ۱۴۰۳ ...
شنبه ۱۹ خرداد ۱۴۰۳
آزمون مصاحبه دکتری ۱۴۰۳ دانشکده علوم زمین 
🔰 عنوان کارگاه «چالش ها ...
دوشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
عنوان کارگاه «چالش ها و فرصت های ایجاد شرکت دانش بنیان برای استارتاپ
پنجمین کنفرانس ملی انجمن ...
یکشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳
پنجمین کنفرانس ملی انجمن سنجش از دور زمین شناختی ایران
کارشناس آموزشی نمونه دانشکده ...
سه شنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
کارشناس آموزشی نمونه دانشکده علوم زمین دانشگاه خوارزمی بهار ۱۴۰۳
استاد نمونه دانشکده علوم ...
سه شنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
استاد نمونه دانشکده علوم زمین دانشگاه خوارزمی بهار ۱۴۰۳
آرشیو
اطلاعیه ها و رویدادها
دفاعیه
دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد
اطلاعات بیشتر
صورت جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد
اطلاعات بیشتر
صورت جلسه دفاع رساله دکتری تخصصی (Ph.D)
اطلاعات بیشتر
دفاع رساله دکتری تخصصی(Ph. D )
اطلاعات بیشتر
آرشیو
تقویم آموزشی
انتخاب واحد و شروع کلاس ها
انتخاب واحد: 17-14 بهمن ۱۴۰2
انتخاب واحد با تاخیر: 20-18 بهمن 1402
شروع کلاسها: 21 بهمن ۱۴۰2
حذف و اضافه
حذف و اضافه دو درس(ویژه کارشناسی) نیمسال جاری: 30-28 بهمن 1402
حذف اضطراری (تکدرس) (ویژه کارشناسی) نیمسال جاری: 14 فروردین لغایت 12 خرداد 1403
پایان کلاس ها و امتحانات
پایان کلاسها: 16 خرداد 1403
امتحانات: 22 خرداد لغایت 6 تیر 1403
آخرین مهلت دفاع از پایان نامه و رساله:
ارزشیابی و پیش ثبت نام
پیش ثبت نام نیمسال آینده: 25-22 اردیبهشت 1403
ارزشیابی نیمسال جاری: 29 اردیبهشت لغایت 7 خرداد 1403