اخبار
آزمون مصاحبه دکتری ۱۴۰۳ ...
شنبه ۱۹ خرداد ۱۴۰۳
آزمون مصاحبه دکتری ۱۴۰۳ دانشکده علوم زمین 
🔰 عنوان کارگاه «چالش ها ...
دوشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
عنوان کارگاه «چالش ها و فرصت های ایجاد شرکت دانش بنیان برای استارتاپ
پنجمین کنفرانس ملی انجمن ...
یکشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳
پنجمین کنفرانس ملی انجمن سنجش از دور زمین شناختی ایران
کارشناس آموزشی نمونه دانشکده ...
سه شنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
کارشناس آموزشی نمونه دانشکده علوم زمین دانشگاه خوارزمی بهار ۱۴۰۳
استاد نمونه دانشکده علوم ...
سه شنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
استاد نمونه دانشکده علوم زمین دانشگاه خوارزمی بهار ۱۴۰۳
آرشیو
اطلاعیه ها و رویدادها
دفاعیه
دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد
اطلاعات بیشتر
صورت جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد
اطلاعات بیشتر
صورت جلسه دفاع رساله دکتری تخصصی (Ph.D)
اطلاعات بیشتر
دفاع رساله دکتری تخصصی(Ph. D )
اطلاعات بیشتر
آرشیو
تقویم آموزشی
انتخاب واحد و شروع کلاس ها
انتخاب واحد: 20-17 شهریور 1403
انتخاب واحد با تاخیر: 25-24 شهریور 1403
شروع کلاسها: 1 مهر 1403
حذف و اضافه
حذف و اضافه دو درس(ویژه کارشناسی) نیمسال جاری: 11-10 مهر 1403
حذف اضطراری (تکدرس) (ویژه کارشناسی) نیمسال جاری: 8 آذر لغایت 8 دی 1403
پایان کلاس ها و امتحانات
پایان کلاسها: 19 دی 1403
امتحانات: ۲۲ دی لغایت 7 بهمن 1403
آخرین مهلت دفاع از پایان نامه و رساله:
ارزشیابی و پیش ثبت نام
پیش ثبت نام نیمسال آینده: 27-24 آذر 1403
ارزشیابی نیمسال جاری: 24 آذر لغایت 5 دی 1403