ورود به پنل کاربری
دکتر الهام اسدی مهماندوستی
مشخصات
مهارت ها
فعالیت ها
آموزش
پژوهش
انتشارات
عضویت

بیوگرافی

نام: الهام
نام خانوادگی: اسدی مهماندوستی
مدرک تحصیلی: دکتری زمین شناسی، گرایش رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی، دانشگاه شهید بهشتی