اخبار
 پژوهشگر جوان برتر دانشکده ...
چهارشنبه ۱۳ دی ۱۴۰۲
 پژوهشگر جوان برتر دانشکده علوم زمین در جشنواره پژوهش و فناوری سال ۱۴۰۲ دانشگاه خوارزمی،
 پژوهشگربرتر دانشکده علوم زمین ...
چهارشنبه ۱۳ دی ۱۴۰۲
 پژوهشگربرتر دانشکده علوم زمین در جشنواره پژوهش و فناوری سال ۱۴۰۲ دانشگاه خوارزمی،
مجری طرح برتر دانشگاه ...
چهارشنبه ۱۳ دی ۱۴۰۲
مجری طرح برتر دانشگاه خوارزمی در جشنواره پژوهش و فناوری سال ۱۴۰۲ دانشگاه خوارزمی،
عرض تسلیت به جناب ...
سه شنبه ۵ دی ۱۴۰۲
عرض تسلیت به جناب آقای دکتر علی میثاقی
تجلیل از پژوهشگر برتر ...
دوشنبه ۲۰ آذر ۱۴۰۲
پژوهشگر برتر جناب آقای دکتر محمد نخعی 
آرشیو
دفاعیه
صورت جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد
اطلاعات بیشتر
صورت جلسه دفاع رساله دکتری تخصصی (Ph.D)
اطلاعات بیشتر
دفاع رساله دکتری تخصصی(Ph. D )
اطلاعات بیشتر
اطلاعیه دفاع از رساله دکتری آب‌های زیرزمینی
اطلاعات بیشتر
آرشیو
تقویم آموزشی
انتخاب واحد و شروع کلاس ها
انتخاب واحد: 17-14 بهمن ۱۴۰2
انتخاب واحد با تاخیر: 20-18 بهمن 1402
شروع کلاسها: 21 بهمن ۱۴۰2
حذف و اضافه
حذف و اضافه دو درس(ویژه کارشناسی) نیمسال جاری: 30-28 بهمن 1402
حذف اضطراری (تکدرس) (ویژه کارشناسی) نیمسال جاری: 14 فروردین لغایت 12 خرداد 1403
پایان کلاس ها و امتحانات
پایان کلاسها: 23 خرداد 1403
امتحانات: 26 خرداد لغایت 11 تیر 1403
آخرین مهلت دفاع از پایان نامه و رساله:
ارزشیابی و پیش ثبت نام
پیش ثبت نام نیمسال آینده: 25-22 اردیبهشت 1403
ارزشیابی نیمسال جاری: 29 اردیبهشت لغایت 7 خرداد 1403