بایگانی بخش دفاعیه

دسته بندی موضوعی مطالب | جستجوی پیشرفته | تعداد کل مطالب: 21 | تعداد کل بازدید های مطالب: 3,938 |
نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ


img_yw_news
دوشنبه ۲۰ شهریور ۱۴۰۲ -

دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد

img_yw_news
دوشنبه ۲۰ شهریور ۱۴۰۲ -

دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد

img_yw_news
دوشنبه ۲۰ شهریور ۱۴۰۲ -

دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد

img_yw_news
دوشنبه ۲۰ شهریور ۱۴۰۲ -

دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد

img_yw_news
چهارشنبه ۱۷ خرداد ۱۴۰۲ -

دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد

img_yw_news
چهارشنبه ۱۷ خرداد ۱۴۰۲ -

جلسه دفاع رساله دکتری تخصصی(ph.d)

img_yw_news
چهارشنبه ۱۷ خرداد ۱۴۰۲ -

جلسه دفاع کارشناسی ارشد

img_yw_news
سه شنبه ۱۶ خرداد ۱۴۰۲ -

جلسه دفاع کارشناسی ارشد